Boróka oldószeres vékonylazúr 0,75l

Boróka oldószeres vékonylazúr 0,75l
Tartós védelemmel rendelkező, vízlepergető tulajdonságú, gélesített vékonylazúr. A Poli-Farbe Boróka oldószeres vékonylazúr kiemeli a fa természetes szépségét, hosszantartó védelmet biztosít a kül- és beltéri puha- és keményfából készített tárgyaknak és szerkezeteknek. A lazúr jól beszívódik a fába, rugalmas, vízlepergető, ellenálló felületet biztosít. A fa felületeknek tartós dekoratív színt kölcsönöz, amely hozzájárul a fa szerkezetének védelméhez.
0,75 liter
800 gramm
Várható kiszállítás: 2-3 munkanapon belül
Ár: 3 290 Ft
Száradási idő 24 óra (hőmérséklet és a páratartalom függvényében).
Átfesthetőség 24 óra után (hőmérséklet és a páratartalom függvényében).
Tárolás 5-25 °C-on.
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.
Alkalmazás Ecsettel, lakkhengerrel.
Javasolt rétegszám 2 réteg.
Higítás Nem szükséges, a termék felkeverést követően használatra kész.
Kiadósság 15-20 m2/l.

Alkalmazási terület

Megfelelően előkészített kül- és beltéri puha- és keményfa szerkezetek, épület deszkázatok, kerítések, pergolák, bútorok, kerti bútorok, faházak, lambériák, stb. tartós védelmére, színezésére, díszítésére használható.

Alkalmazás

Ecsettel, lakkhengerrel.

Felhasználás

A lazúr felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni. Az új megfelelően szárított és tárolt fafelületek lazúrozása előtt csiszolást, portalanítást, ha szükséges, észter hígítóval történő gyantamentesítést kell végezni. Beltéri fafelület: alapozás nem szükséges. Az első réteget a fa erezetével párhuzamosan, egyenletes vastagságban, puha ecsettel, esetleg lakkhengerrel javasolt felhordani. A második réteg a száradást és finom csiszolást követően 1 nap múlva festhető. Kültéri fafelület: a felület előkészítést követően - hosszútávú védelem esetén a fát gombák és rovarkártevők elleni védelmet biztosító Boróka Base fakonzerváló alapozóval kell beereszteni, - lehetőség van csak pórustömítésre is, amely félolajjal való beeresztést jelent. Az alapozó száradása után - annak csiszolása nélkül - 2 réteg lazúrfesték hordható fel 24 óra száradási idő, valamint finom csiszolás közbeiktatásával. Felújítás, emlékeztető festés: csiszolás, portalanítás után 1-2 réteg lazúr felhordása szükséges. A levegő nedvességtartalom változásai miatt kialakuló repedések alapozása, lazúrozása a hibák megjelenését követően rövid időn belül javasolt. Világos színek kevésbé védik a fa anyagát, a sötét színek tartósabb védelmet biztosítanak. A különböző színű lazúrok egymással korlátlanul keverhetők. Boróka Satin vastaglazúrral való keverés esetén még további variációkra van lehetőség. A színek a fa típusának, szívóképességének, erezetének, a lazúr rétegvastagságának függvényében eltérhetnek a színmintától. A színek megállapításához próbafestés javasolt. A szerszámok a munkavégzés után háztartási lakkbenzinnel elmoshatók. Alapozás: beltéren nem, kültéren rövidebb távú védelem esetén félolajjal, hosszú távú védelem: gombák és rovarok elleni favédelem szükséges.

Összetétel

Lakkbenzin, alkidgyanta, pigmentek, adalékanyagok.

Veszélyességi osztály

Tűzveszélyességi osztály: "Robbanásveszélyes."

Veszélyesanyag-tartalom

Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25 %), Xilol.

Biztonsági adatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 2-Butanon-oximot és kalcium 2-etilhexanoátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.