Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték 2,5l

Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték 2,5l
Kül- és beltéri fa-, fémfelületek speciális tulajdonságú, csillogó fényű, hidrofób hatású átvonó és felújító festésére.
2,5 liter
2985 gramm
Várható kiszállítás: 2-3 munkanapon belül
Ár: 7 490 Ft
Felületi megjelenés Magasfényű, színes.
Száradási idő Porszáraz: 3-4 óra után, száraz: legfeljebb 24 óra után.
Átfesthetőség 15-20 óra után.
Tárolás 5-25°C hőmérsékleten.
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 5 évig.
Alkalmazás Ecsettel, hengerrel, szórással (airless,airmix).
Javasolt rétegszám 1-2 réteg.
Higítás Nem szükséges.
Kiadósság 13-16 m2/l rétegenként, felülettől függően.

Alkalmazási terület

Fa-, fal- és fémfelületek tartós védelmét biztosítja. Kiváló fedőképességű, magasfényű és rugalmas bevonatot ad. A felületre jutó nedvességet taszítja, így késlelteti az átvont fémfelületek korrózióját, illetve a fafelületek korhadását. Alkalmas kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére, valamint korábban festett felületek felújító festésére. Mosható lábazatok kialakítására is használható.

Alkalmazás

Ecsettel, hengerrel, szórással (airless,airmix).

Felhasználás

Felhasználás előtt a festék felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni. A felületnek por-, rozsda-, olajmentesnek, száraznak kell lennie, és megfelelően alapozni kell. Felújító festés: a régi, hibátlan bevonatot csiszolni, portalanítani és zsírtalanítani kell lakkbenzines törléssel. A laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a hibahelyeket a megfelelő rétegrend szerint kell kijavítani. Javasolt rétegrend: Fafelületek: Pórustömítés (lenolaj vagy Boróka Base oldószeres vagy vizes fakonzerválóval). Cellkolor univerzális alapozó 1-2 rétegben. Cellkolor BRILL magasfényű zománcfesték 1-2 rétegben. Falfelületek: impregnálás (Inntaler mélyalapozóval), pórustömítés, tapaszolás (Platinum finomglettel). Cellkolor univerzális alapozó 1-2 rétegben. Cellkolor BRILL magasfényű zománcfesték 1-2 rétegben. Vas-, acélfelületek: Cellkolor korróziógátló alapozó 1-2 rétegben. Cellkolor univerzális alapozó 1-2 rétegben. Cellkolor BRILL magasfényű zománcfesték 1-2 rétegben.

Összetétel

Alkidgyanta, pigment, lakkbenzin, festék additívek.

Veszélyességi osztály

Robbanásveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, (2-25%) aromások; Nafta (petróleum), hidrogénnel kezelt, nehéz.

Biztonsági adatok

EUH208 2-butanon-oximot és kobalt-bisz (2-etilhexanoát)-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény

KERMI E-2005/000139-1.